Naši lidé

Předsednictvo hnutí a jeho klíčové posty

Předsednictvo představuje statutární orgán strany, sestávající z několika klíčových pozic. Těmito jsou čestný předseda, předseda strany, první místopředseda až čtyři místopředsedové, až devět členů předsednictva strany. Dále ho tvoří předsedové klubu poslanců a senátorů, a vedoucí národní delegace v hnutí Zdraví Sport Vzdělání 2012.

Ing. Sang Tran Van

Předseda hnutí

Celková politika České republiky by měla systematicky směřovat k optimalizaci využívání lidských zdrojů, posilování jejich efektivity a podporování rozvoje pracovních sil, aby země dosahovala udržitelného a prosperujícího růstu.

MUDr. Klára Pohanková

1. místopředsedkyně hnutí

Usilujeme o to, aby naše životy nebyly negativně ovlivňovány nedostatečnou schopností a neefektivitou. Zároveň hledáme cesty k optimalizaci a zlepšení, abychom dosáhli plného potenciálu a kvality ve všech oblastech našeho života

Mgr. Zdeněk Kubec

Místopředseda hnutí

Bývalý reprezentant s bohatými zkušenostmi v trenérské činnosti, který přináší neocenitelný přínos pro rozvoj a motivaci. Současně zdůrazňujeme důležitost investic státu do sportu a zdraví občanů pro podporu aktivního a zdravého životního stylu.

Mgr. Richard Matiašek

Bývalí radní v městském v obvodu Ústí n/L

Modernizace systému vzdělávání je klíčovým krokem k dosažení excelentního vzdělání. Je nezbytné zajistit dobře placené učitele, kteří budou motivováni k poskytování kvalitního vzdělání. Investice do vzdělávání a spravedlivé odměny pro pedagogy nejen zlepší výukové prostředí, ale též podpoří udržitelnost a konkurenceschopnost vzdělávacího systému.

Mgr. Jiří Horčička

Ministerský rada Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra aktivně posiluje vnitřní stabilitu státu a zabezpečuje bezpečnost společenství. S důrazem na aktuální výzvy a prevenci hrozeb se snažíme udržet dlouhodobý stav vnitřního bezpečí, poskytujíc občanům klidný a bezpečný prostor pro každodenní život.