O nás

Zdraví Sport Prosperita

To co chceme a děláme, má smysl!

V politickém hnutí Zdraví Sport Vzdělání spojujeme široké spektrum jednotlivců s různorodými zkušenostmi, avšak s jednotným cílem – dosáhnout úspěchu ve prospěch všech. Před vstupem do naší strany jsme většinou prošli sportovními disciplínami, ale dnes tvoříme tým lékařů, ekonomů, pedagogů, právníků a dobrovolných trenérů. Jsme kolektiv lidí, kteří se neustále snaží přinášet něco navíc, vždy ve prospěch pokroku.

Hnutí Zdraví Sport Vzdělání má své kořeny v našem sportovním dětství, kde jsme tvrdě pracovali na dosažení úspěchu. Dnes přinášíme tuto odhodlanost do politické arény, oslovujeme aktivní jednotlivce z různých oborů a společně směřujeme k dosažení společných cílů.

Jsme stranou složenou z lidí s rozmanitými profesemi – od sportovců po lékaře, ekonomy, pedagogy a právníky. V politice nás vede touha po vítězství, neboť v nás tato odhodlanost přetrvává. Naše politické úspěchy jsou pro nás prostředkem k pozitivním změnám v našem okolí.

Cíle naší pravicové hnutí Zdraví Sport Vzdělání jsou ambiciózní a zároveň reálné. Snažíme se přesvědčit pracovité, aktivní a odborně fundované jednotlivce, že má smysl měnit život ve městech, obcích a krajích. Naše dosavadní úspěchy v městských a obecních strukturách nás motivují k neustálému zdokonalování a k úspěchu v nadcházejících komunálních volbách 2022, kde si kladejí ještě vyšší cíle.

Jsme přesvědčeni, že spojením sil a energie aktivních občanů můžeme dosáhnout pozitivních změn nejen v politickém spektru, ale i ve společnosti jako celku.